Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Συμμετοχή της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής στο Common Module on Maritime Security, στο πλαίσιο του Military Erasmus

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά πραγματοποιήθηκε από τις 01 έως τις 05 Απριλίου 2024 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Common Module on Maritime Security στα πλαίσια του Military Erasmus.Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχε η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής με την παρουσία δευτεροετών σπουδαστών, μαζί με σπουδαστές από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία.

Η θεματολογία του συνεδρίου αφορούσε τωρινά αλλά και μελλοντικά ζητήματα Ευρωπαϊκής, αλλά και διεθνούς φύσεως ,σχετικά με την ασφάλεια στην θάλασσα, τις δοκιμασίες της Ευρώπης στα σύνορά της  και τον εξευρωπαϊσμό των στρατευμάτων, για τα οποία πραγματοποίησαν διαλέξεις διακεκριμένοι καθηγητές και Αξιωματικοί της Ελλάδας και της Αυστρίας. Παράλληλα, διεξήχθησαν μια σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μέρη όπως το ΘΚ «Γεώργιος Αβέρωφ» , τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και έγινε και μια άσκηση προσομοίωσης για αντιμετώπιση περιστατικού πειρατείας «εν πλω» στο HS Πανδώρα. Η συμμετοχή της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής σε παρόμοια προγράμματα όχι μόνο εφοδιάζει τους σπουδαστές με γνώσεις απαραίτητες που πρέπει να έχουν ως μελλοντικοί Αξιωματικοί, αλλά τους ενθαρρύνει και στην επέκταση των οριζόντων τους  σε χώρες του εξωτερικού.