Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Συμμετοχή της ΣΑΝ στο πρόγραμμα European Common Module on Common Security and Defense Policy (CSDP)

Στην γαλλική Αεροπορική Ακαδημία «Ecole de l’Air & de l’ Espace», πραγματοποιήθηκε στις 15-19 Απριλίου 2024 το πρόγραμμα European Common Module on Common Security and Defense Policy (CSDP) υπό την αιγίδα του Military Erasmus, στο οποίο συμμετείχε η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής με την παρουσία δύο σπουδαστριών του IV έτους. Συμμετείχαν επίσης σπουδαστές από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Ρουμανία, Λετονία, Γαλλία και Πολωνία. Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις με θέματα σχετικά με την οργάνωση, τους θεσμούς, την κουλτούρα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις δύο τελευταίες ημέρες, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να οργανωθούν σε ομάδες και να συνεργαστούν με στόχο την διαχείριση καταστάσεων-σεναρίων στρατιωτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος ήταν η οργάνωση ενός επιχειρησιακού σχεδίου βάσει του οποίου οι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργάζονταν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τέθηκαν στο σενάριο της κάθε ομάδας. Με τη συμμετοχή της Σχολής σε τέτοια προγράμματα, διευρύνονται οι γνώσεις  των σπουδαστών σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλλιεργείται ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ των σπουδαστών των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών