Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Δραστηριότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 49Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΝΕ)

Το συνέδριο του ΕΣΝΕ αποτελεί ένα σημαντικό δρώμενο του υγειονομικού τομέα της χώρα μας και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Πρόκειται … Περισσότερα