Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Οι βασικοί στόχοι της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι:

  • Η απόκτηση γνώσεων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και φροντίδας.
  • Η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και η εξοικείωση με την έρευνα έτσι ώστε οι Αξιωματικοί Νοσηλευτές να συμμετέχουν στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
  • Η απόκτηση από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον Αξιωματικό Νοσηλευτή προκειμένου να λειτουργεί ως διοικητικό και οργανωτικό στέλεχος στα πλαίσια της αποστολής των Ε.Δ.
  • Στη Σχολή με μέριμνα της Διεύθυνσης Σπουδών, γίνεται το μάθημα της Καρδιο Αναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ) καθώς και φροντιστηριακά μαθήματα Κλινικής Νοσηλευτικής. Οι σπουδαστές εξασκούνται σε προπλάσματα σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, με σκοπό την πλήρη κατανόηση και την απόκτηση δεξιοτεχνίας στις νοσηλευτικές διαδικασίες.

Παράλληλα, η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την παροχή κοινωνικής και πολιτιστικής παιδείας, που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Αναλυτικότερα:

  • Τμήματα ξένων γλωσσών στα οποία κατατάσσονται οι Μαθητές ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας τους.
  • Συγκρότηση αθλητικών ομάδων: Η Σχολή διαθέτει ομάδες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, στίβου, κολύμβησης, αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής. Οι αθλητικές ομάδες παίρνουν μέρος στους αγώνες που διοργανώνονται μεταξύ των ΑΣΕΙ.
  • Χορωδία υπό την επίβλεψη μουσικολόγου. Η χορωδία συμμετέχει συνήθως σε διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός της Σχολής.
  • Ομάδα χορού καθοδηγούμενη από εξειδικευμένο καθηγητή Σωματικής Αγωγής, όπου διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί.
  • Ετησίως πραγματοποιείται θεατρική παράσταση από την ομάδα θεάτρου που επιμελείται θεατρολόγος.