Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Ζωή στη Σχολή

Η ζωή στη ΣΑΝ

Η ζωή στη ΣΑΝ, έχει σκοπό την άρτια στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση των σπουδαστών της.

Με την είσοδο των νέων σπουδαστών -στριων στη ΣΑΝ, ξεκινάει η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση (ΒΣΕ), διάρκειας περίπου 5 εβδομάδων, που έχει στόχο την ομαλή ένταξη των πρωτοετών στη στρατιωτική οικογένεια. Μετά την ολοκλήρωση της ΒΣΕ, δίνεται ο όρκος του Έλληνα Στρατιώτη. Η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται σε όλη την τετραετη φοίτηση στη ΣΑΝ, παράλληλα με την ακαδημαϊκή. Περιλαμβάνει πρακτικά αντικείμενα (χρήση φορητού οπλισμού – βολές, σωματική αγωγή, πορείες, θερινή διαβίωση), αλλά και θεωρητική διδασκαλία στρταιωτικών αντικειμένων (τοπογραφία, στρατιωτική αλληλογραφία, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας κλπ).

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση υλοποιείται κυρίως στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Η μετακινήσεις πραγματοποιθούνται με υπηρεσιακά μέσα. Το πρόγραμμα είναι το ίδιο με των φοιτητών του τμήματος. Από το 2ο έτος συμπεριλαμβάνει κλινική άσκηση σε νοσοκομεία (των ΕΔ και του ΕΣΥ). Συμπηρωματικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, νοσηλευτικές εφαρμογές, αθλητισμός, ιστορία), υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΣΑΝ.

Κατά τη διάρκεια της τεραετούς φοίτησης, οι σπουδαστές -στριες διαμένουν υποχρεωτικά σε εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «ΣΑΚΕΤΤΑ Α’», στον Καρέα. Διαμένουν σε θαλάμους 4 ατόμων. Η σίτιση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, καλύπτονται από η Σχολή. Η έξοδος καθορίζεται από την Παρασκευή το απόγευμα ως το βράδυ της Κυριακής. Οι άδειες παρέχονται στις εορταστικές περιόδους (Χριστούγεννα – Πάσχα) και τον Αύγουστο. Παρέχεται ένα μικρό μηνιαίο επίδομα.