Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση διακρίνεται σε:

Θεωρητική Στρατιωτική Eκπαίδευση

Αναλυτικότερα: Περιλαμβάνονται

  • Mαθήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
  • Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Διπλωματίας.
  • διαλέξεις σε θέματα Διακλαδικότητας.
Πρακτική Στρατιωτική  εκπαίδευση

Αναλυτικότερα Περιλαμβάνονται:

  • Ασκήσεις αόπλου – ενόπλου.
  • Βολές με όπλο G3-A3.
  • Πορείες.
  • Θερινή διαβίωση διάρκειας περίπου 1 εβδομάδας.
  • Παρελάσεις.
  • Εκπαιδευτικά ταξίδια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Στρατιωτικές και γενικότερου ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις.
  • Καθημερινή σωματική αγωγή.