Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Όραμα Διοικητού

Όραμά μας είναι η παροχή άρτιας ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία Αξιωματικών Νοσηλευτών με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, ικανών να ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των υγειονομικών μονάδων των τριών κλάδων.

Ο στόχος μας είναι οι νέοι Αξιωματικοί Νοσηλευτές να μπορούν να υλοποιήσουν με επιτυχία το έργο τους εκπληρώνοντας τη διττή απόστολή τους ως άριστοι Αξιωματικοί των ΕΔ, αλλά και ως επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, τιμώντας το ρόλο και την ειδικότητά τους.

Σμήναρχος (ΥΝ) Κυριακή Πελέκη