Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Ιστορική Αναδρομή

Ήταν η πρώτη Παραγωγική Σχολή Αξιωματικών Γυναικών. Ιδρύθηκε το 1946, όταν το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανέδειξε την ανάγκη στελέχωσης των ΕΔ με μόνιμο στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό. Στην Σχολή εισάγονταν μόνο γυναίκες μετά από εξέταση επιτροπής αποτελούμενη από την Διευθύνουσα Νοσηλεύτρια της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΓΕΣ και 5 Ανώτερους Υγειονομικούς Αξιωματικούς, με βάση το νέο Βρετανικό Σύστημα εκπαίδευσης που είχε υιοθετηθεί και εφαρμοζόταν στον Στρατό. Οι πρώτες 21 μαθήτριες εισήλθαν στην «Στρατιωτική Σχολή Εκπαιδεύσεως Αδελφών Νοσοκόμων» στις 14.11.46.Η ημερομηνία αυτή αποτελεί και την ημέρα εορτασμού της ιδρύσεως της σχολής.

«Σκοπός της ιδρύσεως της Σχολής ήτο η εκπαίδευσις του αναγκαιούντος αριθμού Αδελφών Νοσοκόμων δια την Υπηρεσία Νοσηλείας εις τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και η πλήρωσις των χηρευτικών θέσεων εν τω Σώματι Αδελφών Νοσοκόμων του Στρατού…….»

Το πρώτο κτίριο που στέγασε την νεοϊδρυθείσα Σχολή ήταν ένα κτίριο της Μονής Πετράκη που λειτουργούσε ως παράρτημα του 401 ΓΣΝ. Η διάρκεια της εκπαίδευσης των μαθητριών ήταν τριετής. Η θεωρητική εκπαίδευση γινόταν από Αξιωματικούς του Υγειονομικού, από ιδιώτες καθώς και από διπλωματούχες Αδελφές Νοσοκόμους του ΕΕΣ και του Ευαγγελισμού. Η πρακτική άσκηση γινόταν σε πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία. Σημαντική βοήθεια τόσο στην σύσταση του Σώματος όσο και στην νεοϊδρυθείσα Σχολή προσέφερε ένα επιτελείο Αγγλίδων Αξιωματικών του Σώματος της Βασίλισσας Αλεξάνδρας, οι οποίες υπηρετούσαν στην Αγγλική Στρατιωτική Αποστολή. Μετά την αποχώρηση των Αγγλίδων Νοσοκόμων, στις αρχές του 1949, την Διεύθυνση της Σχολής ανέλαβε η Αντισυνταγματάρχης Κλεοπάτρα Αβαγιανού, διπλωματούχος Α/Ν του ΕΕΣ. Το έργο της αποτέλεσε πυρήνα για την εδραίωση και την σταθεροποίηση του θεσμού της Στρατιωτικής Νοσηλευτικής καθώς και για την καθιέρωση των Αξιωματικών Νοσηλευτριών.

Το 1950 οι πρώτες Αξιωματικοί (Ν) απόφοιτες της Σχολής ανέλαβαν διδακτικά καθήκοντα, ενώ οι περισσότερες από αυτές στελέχωσαν τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία των Αθηνών και της επαρχίας. Την ίδια χρονιά στεγάζεται σε ένα κτίριο του Αρσακείου Γυμνασίου. Ακολούθησαν διάφορες μεταστεγάσεις έως το 1992 που αποκτά δικές της κτιριακές εγκαταστάσεις στο Στρατόπεδο Σακέττα Α΄ στον Βύρωνα. Στις 27 Ιανουαρίου 1951 το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει αρχηγό του Σώματος Α/Ν των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων την Βασίλισσα Φρειδερίκη με τον αναγκαστικό νόμο 1662, «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων αφορώντων το Σώμα Α/Ν των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Με το ΝΔ 2976/54 επιτρέπεται ο γάμος στις Αξιωματικούς Αδελφές Νοσοκόμους αφού παρέλθει πενταετία από την αποφοίτησή τους από την Σχολή και μετά από έγκριση του ΥΕΘΑ, δεν επιτρέπεται όμως η τεκνοποίηση, έως το 1970!

Επίσης με το ίδιο διάταγμα η Γενική Διευθύνουσα φέρει τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, ενώ απονέμεται ο βαθμός του Ταξιάρχου στην Επίτιμη Αρχηγό του Σώματος, την Βασίλισσα.

Κατά την πενταετία 1950-1955 Αξιωματικοί Α/Ν έλαβαν μέρος στο εκστρατευτικό σώμα της Ελλάδας Στην Κορέα. Οι Αξιωματικοί υπηρέτησαν σε προωθημένα χειρουργεία του Κορεατικού Μετώπου, αποστολή ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών της χώρας. Η προσφορά τους και οι υπηρεσίες τους έτυχαν διακρίσεων από τους Συμμάχους, γεγονός που συντέλεσε στο να γραφτεί μία από τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία του Σώματος. Τιμήθηκαν με το παράσημο του Χαλκού Αστέρα για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στον αγώνα των Ηνωμένων Εθνών.

Το 1954 δημιουργείται ο κανονισμός της στολής. Οι απόφοιτες φορούν πάντα το διακριτικό σήμα που τους απονέμεται κατά την ονομασία τους ως Αξιωματικοί Νοσηλευτές. Η παράσταση του εμβλήματος απεικονίζει τη θεά Αθηνά σκεπτόμενη, η οποία είναι η θεά της υγείας, ενώ το αρχαίο ρητό του εμβλήματος «Επ’ωφελείη καμνόντων» (για να ωφελήσω τους πάσχοντες), είναι απόσπασμα από τον όρκο του Ιπποκράτη. Η θεά Αθηνά ήλθε στη ζωή πάνοπλη, με περικεφαλαία και μακρύ δόρυ, χαρακτηριστικά της συμμετοχής της σε πολεμικά έργα, μετά το τέλος των οποίων, μεταβάλλεται σε θεά της ειρήνης, της γαλήνης και της υγείας. Την ίδια χρονιά θεσμοθετείται η εξάμηνη φοίτηση στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) που σταδιακά επεκτάθηκε στο ένα έτος. Η εκπαίδευση περιλάμβανε κλινική άσκηση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Πανεπιστημιακές κλινικές, καθώς μαθήματα στρατιωτικού και επιμορφωτικού ενδιαφέροντος. Οι απόφοιτες μετά την τριετή φοίτηση τους στη ΣΑΑΝ ονομάζονταν Ανθυπασπιστές Α/Ν και προάγονταν στον βαθμό της Ανθυπολοχαγού μετά από εκπαίδευση τους στη ΣΕΥ .Το 1989 ενσωματώθηκε το ετήσιο πρόγραμμα της ΣΕΥ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΣΑΝ και η φοίτηση έγινε τετραετής.

Μετονομασίες ΣΑΝ από την ίδρυσή της έως σήμερα.

Έτος
Ονομασία
1946
Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Στρατού
1953
Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων «Βασίλισσα Φρειδερίκη»
1971
Σχολή Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων (ΣΑΑΝ)
1989
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

 

 

 

 

 

Η κατανομή των Αξιωματικών Α/Ν στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ορίστηκε με ΠΔ το 1984.

Το 1990 εισήχθησαν οι πρώτοι άρρενες μαθητές.Το 1996 με τον Νόμο 2439/96 απονέμεται και ο βαθμός της Ταξιάρχου στις Αξιωματικούς Νοσηλεύτριες, ενώ το 2000 με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας χορηγείται ξιφίδιο στους Σπουδαστές της Σχολής και στους νέους Αξιωματικούς απονέμεται ξίφος του Κλάδου στον οποίο κατανέμονται.