Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Τμήμα Προπαίδευσης Αλλοδαπών

Στη ΣΑΝ λειτουργεί από το 1997 το Τμήμα Προπαίδευσης Αλλοδαπών. Επιδίωξη της ετήσιας εκπαίδευσης είναι η εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας, η προπαρασκευή και η εξοικείωση των υποτρόφων στην Ελληνική ζωή και Στρατιωτική νοοτροπία.Για τους υπότροφους που θα ενταχθούν στη ΣΑΝ ή στη ΣΣΑΣ και εφόσον απαιτείται, πραγματοποιούνται μαθήματα για την ενίσχυση των γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία.Οι Υπότροφοι Αλλοδαποί φοιτούν στο Διδασκαλείο της  Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).