Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων

Η Σχολή ανήκει στο Επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας.Το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων ασχολείται με τη συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και με τις προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) των υποψηφίων της Σχολής.Οι μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στη ΣΑΝ ενημερώνονται περί τα μέσα Μαρτίου από:

  • Το Λύκειό τους
  • Το Γραφείο ενημερώσεως Κοινού του ΥΠΕΘΑ
  • Από τα Στρατολογικά γραφεία της περιοχής τους
  • Από τις ηλεκτρονικές διευθύνσης της Σχολής και του ΥΠΕΘΑ για την έκδοση της Εγκυκλίου που αφορά στην προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).Στην Εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά όλα τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν στη Σχολή πρώτης προτίμησης με πίνακα υποδειγμάτων καθώς και για τις Προκαταρκτικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί ο υποψήφιος.
    Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες (αναλυτικές οδηγίες δίνονται στην Εγκύκλιο). Τέλος στην Εγκύκλιο περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του υποψηφίου.Επίσης το προσωπικό του τμήματος στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιεί -κατόπιν σχετικού αιτήματος- ενημερωτικές ομιλίες σε γυμνάσια και Λύκεια του Λεκανοπεδίου.