Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Εξέλιξη-Προοπτικές

Αποφοιτά από τη Σχολή σπουδαστής-στρια ο οποίος έτυχε προαγώγιμου βαθμού

α. Σε όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα ή της επί πτυχίω εξετάσεις κατά το Πανεπιστήμιο οριζόμενες,

β. Σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της Σχολής,

γ. Στα προσόντα – διαγωγή της τάξης του.

Οι σπουδαστές που λαμβάνουν αποφοιτήριο της Σχολής ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο έχουν κατανεμηθεί. Η διαδικασία της κατανομής πραγματοποιείται στο τέταρτο έτος φοίτησης στη Σχολή. Oι απόφοιτοι της ΣΑΝ καλούνται να διαδραματίσουν πολλαπλούς ρόλους, που απορρέουν από την διττή τους ιδιότητα ως Αξιωματικοί και Νοσηλευτές:

α. Κυρίαρχα του κλινικού νοσηλευτή στις διάφορες Νοσηλευτικές Μονάδες και ειδικά τμήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων

β. Του κλινικού εκπαιδευτή στα Νοσοκομεία αλλά και της Σχολής

γ. Σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα προσόντα τους.

Συμμετέχουν σε ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποστηριζόμενα τόσο από τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και από το Υπουργείο Παιδείας.