Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

57η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) του «European initiative for the exchange of young officers (inspired by Erasmus)»

Η 57η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) του «European initiative for the exchange of young officers (inspired by Erasmus)» διεξήχθη στο Rakovski National Defence College στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 1 και 2 Μαρίου 2023. Η ΣΑΝ συμμετείχε στην ανωτέρω Σύσκεψη με Αξιωματικό-σύνδεσμο, την Αντχο (ΥΝ) Ειρήνη Κουκιώτου ΠΝ, Υπεύθυνη του Προγράμματος Military Erasmus της Σχολής.
Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, συμμετέχει στο Military Erasmus (Emilyo), που είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανταλλαγή δόκιμων αξιωματικών μεταξύ των στρατιωτικών ακαδημιών, εμπνευσμένη από το πρόγραμμα Erasmus. To Emilyo τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defence College – ΕSDC).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης μίας κοινής κουλτούρας για την  ασφάλεια και άμυνα, μεταξύ των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία διαλειτουργικών ενόπλων δυνάμεων.