Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Συμμετοχή ΣΑΝ σε ημερίδα της Σχολής Πεζικού

Tην Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 διοργανώθηκε στη σχολή Πεζικού ημερίδα με όνομα «Ο ρόλος του πεζικού κατά τις σύγχρονες επιχειρήσεις, η απαίτηση- αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό και ο ρόλος των νέων στελεχών και εφέδρων Αξιωματικών στην εξέλιξη του Πεζικού». Ο σπουδαστής στην ΣΑΝ ΕΣΙV Βελισσαρίου Ηλίας στα πλαίσια της ημερίδας παρουσίασε την εργασία του με όνομα : “Ο Πεζός Μαχητής ακρογωνιαίος λίθος και κύριο οπλικό σύστημα της επανάστασης του 1821” προβαίνοντας σε μια σύγκριση μεταξύ τακτικού και ατάκτου πεζικού στρατεύματος την περίοδο της επανάστασης του 1821.