Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Κατάσταση Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 24 με ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινώνεται κατάσταση υποψηφίων διαγωνισμού επιλογής ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με ελλιπή δικαιολογητικά.

  1. Για να δείτε την κατάσταση πατήστε εδώ .
  2. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη διεύθυνση san-tee@amy.gr.

Διευκρινίζεται ότι :

α.      Το θέμα των e-mail θα είναι της μορφής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

β.      Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται μόνο σε μορφή αρχείου PDF και με μέγεθος έως 2ΜΒ ανά αρχείο.

γ.      Δεκτά θα γίνονται ΜΟΝΟ τα e-mail που έχουν ημερομηνία αποστολής έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, η μη αποστολή από τους υποψήφιους των ελλιπών δικαιολογητικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.