Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Θερινή Διαβίωση Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 2022

Από 16 έως 22 Ιουλίου 2022 η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) πραγματοποίησε με την συνδρομή της ΧΧΙVης ΤΘΤ, την θερινή στρατιωτική εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων «Καναπίτσας» στο Λιτόχωρο Πιερίας σε συνθήκες εκστρατείας. Σκοπός ήταν η απόκτηση τεχνικών και βιωματικών γνώσεων καθώς και η ενδυνάμωση των σωματικών και ψυχικών προσόντων  σπουδαστές /-τριών.

Η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα ατομικής τακτικής, τεχνικές μαχητή, εκπαίδευση στην παροχή  Α΄ Βοήθειών στο πεδίο της μάχης και στους τρόπους μεταφοράς των τραυματιών από αυτό. Ταυτόχρονα πραγματοποίθηκαν βολές με τυφέκιο G3A3.

Η θερινή εκπαίδευση  πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.