Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Καλούνται να παρουσιαστούν για   κατάταξη   στη   Σχολή   Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)   οι   επιτυχόντες   των πανελλαδικών εξετάσεων του 2022, στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, στο Στρατόπεδο «Σακέττα Α’», στο Βύρωνα Αττικής.

 

Οι καλούμενοι για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα   προβλεπόμενα   δικαιολογητικά,   που   καθορίζονται  στο Παράτημα «Ζ» στη   σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ8ΕΚ6-4ΔΕ), καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών που επισυνάπτεται.

 

Επιπλέον των ανωτέρω, οι επιτυχόντες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τα μέτρα και τις οδηγίες για την αποφυγή διασποράς της Covid-19, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

EDYETHA-2022

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης Επιτυχόντων – Εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23