Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Εκπαίδευση στο Tactical Combat Casualty Care (TCCC) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ)

Από 11 εώς 15 Ιουλίου 2022, δώδεκα (12) σπουδαστές του 4ου έτους της Σχολής συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκπαίδευση θέματος, η οποία πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτές του ΚΕΕΔ, στου χώρους αρμοδιότητάς του.