Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Εκπαιδευτικό Ταξίδι της IVης Τάξης στην Περιοχή Ευθύνης της 1ης Στρατιάς και του Γ΄ Σώματος Στρατού

Το ετήσιο εκπαιδευτικό ταξίδι πραγματοποίησε η IV τάξη της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ,  στην περιοχή ευθύνης της 1ης Στρατιάς και του Γ’ΣΣ, από 26 έως 29 Σεπ 2022.

Τους Σπουδαστές/τριες  συνόδευαν η Διοικητής της Σχολής, Σχης (ΥΝ) Παναγιωτοπούλου Μαρίνα, η Δντρια Σπουδών Σχης (ΥΝ) Καρκαντή Ιασίμη  και η Τμηματάρχης του IV Έτους Πχης (ΥΝ) Γκανά Χριστίνα Π.Ν.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι Σπουδαστές/τριες ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν για το έργο μονάδων ευθύνης της 1ης Στρατιάς στη Λάρισα (ΕΣΕΕΕ, ΚΕΝΟΚ, EUOHQ), καθώς και στο 404 ΓΣΝΛ και στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ). Αντιστοίχως έγινε επίσκεψη και ενημέρωση στο αρχηγείο του Γ’ΣΣ και στο 424 ΓΣΝΕ.

Σημαντικές για την εκπαίδευση και την κατανόηση του ιστορικού ρόλου της χώρας μας αλλά και των ΕΔ εν γένει, αποτέλεσαν οι επισκέψεις/ ξεναγήσεις στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού Χώρου της Βεργίνας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Σε κλίμα έντονης φόρτισης πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη και η ξενάγηση στο χώρο του Ιστορικού Οχυρού Ρούπελ, κατά τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκε στεφάνι από τη Διοικητή της Σχολής στη μνήμη των πεσόντων.

Το εκπαιδευτικό ταξίδι της IVης  τάξης της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ως μέρος της εκπαίδευσης των Σπουδαστών/τριων συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του ηθικού και της υπερηφάνειας τους ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης και γνώσης της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας των ΕΔ.

Κατά την διεξαγωγή του άνωθεν εκπαιδευτικού ταξιδιού ελήφθησαν όλα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.