Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Κατάταξη Πρωτοετών Μαθητών /-τριών ΣΑΝ Ακαδημαϊκού Ετους 2022-2023

Τη Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στο Βύρωνα , στο στρατόπεδο «Σακέττα Α’ », η κατάταξη των πρωτοετών Μαθητών /-τριών, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

Κατατάχθηκαν συνολικά  σαράντα δύο (42) πρωτοετείς μαθητές /-τριες, εκ των οποίων δεκατέσσερεις (14) άνδρες και εικοσιοχτώ (28) γυναίκες.