Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Συμμετοχή της ΣΑΝ στο πρόγραμμα European Common Module on Common Security and Defense Policy (CSDP)

Στην στρατιωτική σχολή Ecole de l’Air e de Space πραγματοποιήθηκε στις 11-14 Απριλίου 2023 το πρόγραμμα European Common Module on Common Security and Defense Policy (CSDP)  υπό την αιγίδα του Emilyo Erasmus, στο οποίο συμμετείχε η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής με τις σπουδάστριες ΑΑΣΙV Στεργιάννη Χριστίνας και ΛΣΙV Γώγουλα Βασιλικής. Συμμετείχαν επίσης σπουδαστές από Ιταλία, Γαλλία, Κροατία και αξιωματικοί από Εσθονία, Πολωνία, Ιταλία και Γαλλία. Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις με θέματα σχετικά με την οργάνωση, τους θεσμούς, την κουλτούρα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις  δύο τελευταίες ημέρες, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να οργανωθούν σε ομάδες και να συνεργαστούν με στόχο την διαχείριση καταστάσεων-σεναρίων στρατιωτικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος ήταν η οργάνωση ενός επιχειρησιακού σχεδίου βάσει του οποίου οι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργάζονταν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τέθηκαν στο σενάριο της κάθε ομάδας.  Οι ΑΑΣΙV Στεργιάννη Χριστίνα και ΛΣΙV Γώγουλα Βασιλική ανέλαβαν την παρουσίαση των προτάσεων των ομάδων τους στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Η συμμετοχή των σπουδαστών της Σχολής στα προγράμματα, αποτελεί μοναδική εκπαιδευτική, στρατιωτική και πολιτισμική εμπειρία.