Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 50Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΣΝΕ

Από τις 3 έως τις 6 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 50ο πανελλήνιο συνέδριο νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ). Σε αυτό συμμετείχε η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής(ΣΑΝ) με επιστημονικές εργασίες της Πχη (ΥΝ)  Γκανά Χριστίνας και των σπουδαστριών ΣΙΙ Μαλέτσικα Χαρίκλειας και ΣΙΙ Τσαχτσίρα Στεργιανής. Την αποστολή συνόδευσε η Υποδιοικητής της Σχολής Σχης (ΥΝ) Αναστασία Πραβίτα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε διαλέξεις, ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις, στρογγυλές τράπεζες καθώς και κλινικά φροντιστήρια. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες της ΣΑΝ: η αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Η χρήση της τηλεϊατρικής/ τηλενοσηλευτικής σε αντίξοες συνθήκες καταστροφών», από την πχη (ΥΝ) κ. Γκανά Χριστίνα, η αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Ψυχική υγεία και νοσηλευτικό επάγγελμα» από την ΣΙΙ Τσαχτσίρα Στεργιανή και η ελεύθερη ανακοίνωση με τίτλο: «Κυστική Ίνωση: «Η συχνότερη κληρονομική νόσος στους καυκάσιους» από την ΣΙΙ Μαλέτσικα Χαρίκλεια.

Στις τέσσερις μέρες του συνεδρίου αναπτύχθηκαν επιστημονικά θέματα υψηλού επιπέδου. Επαγγελματίες υγείας αλλά και φοιτητές νοσηλευτικής απ’ όλη τη χώρα συναντήθηκαν, αντάλλαξαν απόψεις, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους και ανέπτυξαν τις ερευνητικές τους ιδέες.