Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΑΝ ΣΤΗΝ 6η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ (6th CSDP Olympiad)

H Oλυμπιάδα στα πλαίσια του Common Security and Defence Policy (Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) ή CSDP πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ανταλλαγής νέων Αξιωματικών στα πλαίσια του “Military Erasmus” ή “EMILYO”. Διεξάγεται κάθε δύο χρόνια με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα ιδρύματα στρατιωτικής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διερευνήσουν τις δυνατότητες για ποσοτικές και ποιοτικές ανταλλαγές γνώσεων και τεχνογνωσίας. Ο θεμέλιος  στόχος της είναι  να εξοικειωθούν οι δόκιμοι με τις βασικές γνώσεις για το CSDP παρέχοντάς τους το κίνητρο για μελέτη και σύνταξη εργασίας στα πλαίσια διαγωνισμού γνώσεων μεταξύ  δόκιμων άλλων κρατών μελών. Ως εκ τούτου οι δόκιμοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας επαληθεύοντας την ρήση « η ισχύς εν τη ενώσει» .

Η Ολυμπιάδα διοργανώθηκε από τη Γαλλική Ακαδημία Αεροπορίας French Air And Space Force Academy (FASFA) στο Salon-de-Provence από τις 30 Μαΐου έως τις 03 Ιουνίου 2022 και συμμετείχαν συνολικά 14 χώρες. Στον διαγωνισμό συμμετείχε για πρώτη φορά η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής την οποία εκπροσώπησε ο ΣΙΙΙ Βελισσαρίου Ηλίας. Ο διαγωνισμός περιελάμβανε τη συγγραφή έκθεσης και σχεδίασης εξώφυλλου(cover page).Η Σ.Α.Ν κατέλαβε την 3η θέση στο διαγωνισμό του cover page ενώ η γραπτή εργασία με  θέμα «Η επίδραση της πανδημίας στο CSDP» βρέθηκε στην 9η θέση ανάμεσα σε 38 συγκεντρώνοντας 85 πόντους. Στη συνολική κατάταξη ο ΣΙΙΙ Βελισσαρίου Ηλίας κατέκτησε τη 12η θέση.