Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Επίσκεψη των IVετών σπουδαστών της Σχολής στο οχυρό Ρούπελ

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των ΙVετών σπουδαστών της Σχολής στο οχυρό Ρούπελ, στα πλαίσια του τετραήμερου εκπαιδευτικού ταξιδιού της IVης τάξης.