Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ιούνιος 19, 2018

Πατήστε στο συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.

Απρίλιος 24, 2018

Αναρτάται η προκήρυξη για ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ για το έτος 2018-19.

Μάρτιος 27, 2018
Πατήστε στο συνημμένο αρχείο για περισότερες πληροφορίες.
Μάιος 02, 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, διαβάστε τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της προκήρυξης

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου