Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Συμμετοχή Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής στην 55η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) του «European initiative for the exchange of young officers (inspired by Erasmus)»

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, συμμετέχει στο Military Erasmus (Emilyo)», που είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανταλλαγή δόκιμων αξιωματικών μεταξύ των στρατιωτικών ακαδημιών, εμπνευσμένη από το πρόγραμμα Erasmus. To Emilyo τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defence College – ΕSDC).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης μίας κοινής κουλτούρας μεταξύ των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την  ασφάλεια και άμυνα στην Ευρώπη , με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των  ενόπλων δυνάμεων.
Σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των στρατιωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης, η Αξιωματικός-σύνδεσμος της ΣΑΝ, Αντχος (ΥΝ) Ειρήνη Κουκιώτου ΠΝ, συμμετείχε στην 55η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) , καθώς και στο «Multiplier Event – International Air Force Semester», που διεξήχθησαν στην Αεροπορική Βάση στη Sintra της Πορτογαλίας στις 19-22 Σεπτεμβρίου 2022.
H ΣΑΝ στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ σπουδαστών των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, με απώτερο στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.