Τα νέα μας

Σεπτέμβριος 25, 2019

Οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη ΣΑΝ για το 2019 καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή στις 4 Σεπ και ώρα 08:00. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα παρακάτω συννημένα αρχεία. 

Αύγουστος 01, 2019

Την Παρασκευή 3 Μαίου 2019, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των IVετών σπουδαστών της Σχολής στη Βουλή των Ελλήνων.

Ιούλιος 08, 2019

Την Τρίτη 2 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη της ΙΙας Τάξης στην Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού.

Ιούνιος 03, 2019

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των Σπουδαστών του Ιου έτους της Σχολής, στην Ακρόπολη.