Τα νέα μας

Ιούνιος 01, 2018

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, αντιπροσωπεία της Σχολής αποτελούμενη από την Δκτη της Σχολής, ενός Αξιωματικού και 15 Σπουδαστών, συμμετείχε στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Διατροφή-
Ασκηση-Υγεία". Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Αιγαίου του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοίας Ανοιχτής Θαλάσσης (Π.Ο.Ι.Α.Θ.), συντονίστηκε από την πρόεδρο της επιτροπής "Κρητική διατροφή και Υγεία", κ. Δασκαλάκη Υρώ.

Οκτώβριος 14, 2019

Αναρτάται η πρόσκληση της επιτυχούσας στη ΣΑΝ, ως επιλαχούσα, για το ακαδιμαικό έτος 2019-2020.

Οκτώβριος 14, 2019

Την Παρασκευή 27 Σεπ 2019 αντιπροσωπεία ενός Αξιωματικού και 25 Σπουδαστών του ΙΙ έτους, επισκέφτηκαν την 441 Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού στον Ταύρο, όπου τους έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία και την οργάνωση της Μονάδας.

Σεπτέμβριος 27, 2019

Αναρτάται η πρόσκληση του επιτυχόντα στη ΣΑΝ, ως επιλαχών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.