Σημαντικά Άρθρα

Αύγουστος 01, 2019

Την Παρασκευή 3 Μαίου 2019, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των IVετών σπουδαστών της Σχολής στη Βουλή των Ελλήνων.

Ιούλιος 08, 2019

Την Τρίτη 2 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη της ΙΙας Τάξης στην Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού.

Ιούνιος 03, 2019

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των Σπουδαστών του Ιου έτους της Σχολής, στην Ακρόπολη.

Απρίλιος 25, 2019

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του IVου έτους της Σχολής στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).