Σημαντικά Άρθρα

Συμμετοχή Σπουδαστών της Σχολής σε εκδήλωση της Επιστημονικής Επιτροπής "Κρητική διατροφή και Υγεία"

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, αντιπροσωπεία της Σχολής αποτελούμενη από την Δκτη της Σχολής, ενός Αξιωματικού και 15 Σπουδαστών, συμμετείχε στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Διατροφή-
Ασκηση-Υγεία". Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Αιγαίου του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοίας Ανοιχτής Θαλάσσης (Π.Ο.Ι.Α.Θ.), συντονίστηκε από την πρόεδρο της επιτροπής "Κρητική διατροφή και Υγεία", κ. Δασκαλάκη Υρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΑΝ

Αναρτάται η πρόσκληση του επιτυχόντα στη ΣΑΝ, ως επιλαχών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑΣ ΣΑΝ

Αναρτάται η πρόσκληση της επιτυχούσας στη ΣΑΝ, ως επιλαχούσα, για το ακαδιμαΐκό έτος 2019-2020.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΙΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Την Δευτέρα 23 Σεπ 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των ΙΙετών σπουδαστών της Σχολής, παρουσία συνοδού αξιωματικού, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, όπου έλαβε χώρα ξενάγηση από τους υπεύθυνους για τα εκθέματά του.