Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Μάρτιος 27, 2018
Πατήστε στο συνημμένο αρχείο για περισότερες πληροφορίες.
Μάιος 02, 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, διαβάστε τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της προκήρυξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

Νοέμβριος 20, 2015

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται η Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση (ΕΠΣ) στη ΣΑΝ για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 

1. Αγγλική Νοσηλευτική και Ιατρική Ορολογία

2. Αγγλική Γλώσσα

3. Γερμανική Γλώσσα

4. Ιστορία Νεότερης Ελλάδος

5. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 4 της Προκήρυξης, το χρονικό διάστημα από Σαβ 21 Νοε 2015 έως και Σαβ 5 Δεκ 2015.

 

Για...