Το Περιοδικό μας

Από τη Σχολή εκδίδεται το περιοδικό "Προσανατολισμοί", μία έκδοση που φιλοξενεί στις σελίδες της αρθρογραφία από τις δραστηριότητες της Σχολής, από την επικαιρότητα καθώς και θέματα από το χώρο των Επιστημών Υγείας.

Τα άρθρα επιμελούνται οι σπουδαστές της Σχολής με τη συνδρομή των υπηρετούντων στελεχών.

Περιοδικό ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ, τεύχος 16ο, Άνοιξη 2013, εδώ

Περιοδικό ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ, τεύχος 15ο, Άνοιξη 2012, εδώ

Περιοδικό ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ, τεύχος 14ο, Φθινόπωρο 2011, εδώ