Συμμετοχή Σπουδαστών της Σχολής στην Επιστημονική Εκδήλωση "Διατροφή - Άσκηση - Διέξοδος"

2018, Δεκέμβριος 17 - 10:02μμ

Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, αντιπροσωπεία της Σχολής αποτελούμενη από έναν Αξιωματικό και 20 Σπουδαστές, συμμετείχε στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Διατροφή- Ασκηση-Διέξοδος". Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Συλλόγου Αθηναίων, συντονίστηκε από την πρόεδρο της επιτροπής "Κρητική διατροφή και Υγεία", κ. Δασκαλάκη Υρώ.