Συμμετοχή ΣΑΝ στο 52nd Implementation Group Meeting

2021, Νοέμβριος 19 - 9:59πμ

Στις 8-10 Νοεμβρίου του 2021, η ΣΑΝ συμμετείχε στο 52nd Implementation Group Meeting στο πλαίσιο του Military Erasmus. H Δντρια Σπουδών της ΣΑΝ Ανχης (ΥΝ) Ι. Καρκαντή και η Τμχης Εκπσης 1ου Έτους Αντχος (ΥΝ) Ε. Κουκιώτου ΠΝ, πραγματοποίησαν ομιλία και παρουσίαση για τη ΣΑΝ στους εκπροσώπους των Στρατιωτικών Ιδρυμάτων της Ευρώπης. H ΣΑΝ στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ Σπουδαστών των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών, με απώτερο στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους