Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2021 -22

2021, Μάιος 14 - 11:05πμ

Αναρτάται η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2021 -22. Για επιπλέον πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα που εμπεριέχονται στην προκήρυξη ή στο Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων της Σχολής στο τηλέφωνο: 210 7675603.

Για λεπτομέρειες και οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, μπορείτε να μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.