Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2017

2017, Μάιος 2 - 3:24μμ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, διαβάστε τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της προκήρυξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου