ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

2021, Οκτώβριος 22 - 1:00μμ

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη και ξενάγηση των ΙΙετών Σπουδαστών της ΣΑΝ στο Πολεμικό Μουσείο, του οποίου αποστολή είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και έκθεση πολεμικών κειμηλίων, η μελέτη, τεκμηρίωση και προβολή των αγώνων του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με σκοπό την τόνωση της εθνικής μνήμης και την προβολή της ιστορικής συνέχειας και ενότητας τον Ελληνισμού.