Παρέλαση 25ης Μαρτίου

2018, Απρίλιος 3 - 12:11μμ

Φωτογραφικό υλικό από τη Στρατιωτική Παρέλαση της 25ης Μαρτίου.