ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι ΕΤΟΥΣ

2019, Σεπτέμβριος 25 - 11:15πμ

Στις 4 Σεπ 2019 έλαβε χώρα η κατάταξη των επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 στο Ι έτος της σχολής.