Κατάταξη Πρωτοετών Σπουδαστών

2018, Σεπτέμβριος 10 - 11:07πμ
Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00, πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των νέων Πρωτοετών Σπουδαστών της Σχολής.