Χειμερινή διαβίωση

2018, Μάρτιος 30 - 10:28πμ

Από την Παρ 23 Φεβ 18 έως την Κυρ 25 Φεβ 18 πραγματοποιήθηκε χειμερινή διαβίωση στον υπαίθριο χώρο εντός της περίφραξης του στρατοπέδου Σακέττα Α΄ της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Σκοπός ήταν η εξομοίωση των συνθηκών εκστρατείας και η εκπαίδευση των σπουδαστών στον διττό τους ρόλο ως μαχητή και νοσηλευτή.
Κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν η προετοιμασία και διεξαγωγή της ΤΑΜΣ Περισυλλογής Διάσωσης και Παροχής Βοηθειών σε τραυματίες κατά τη διάρκεια πολέμου ( Οργάνωση και Λειτουργία ανεξάρτητου Λόχου Υγειονομικού σε εκστρατεία )
Η άσκηση είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή τη συνειδητοποίηση της έγκαιρης και ταχείας υγειονομικής υποστήριξης σε περίοδο επιχειρήσεων, της διατήρησης του ηθικού των μαχητών και της ανάπτυξης πνεύματος ομαδικής εργασίας και συντονισμού κατά την υλοποίηση εικονικών σεναρίων.