ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2021, Δεκέμβριος 20 - 12:20μμ

Την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΣΑΝ, προγραμματισμένη αιμοδοσία. Στο πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού που προάγει η Σχολή, φιλοξενήθηκε στο στρατόπεδο «Σακέττα Α΄» το κινητό «Συνεργείο Αιμοδοσίας» του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο». Στην αιμοδοσία συμμετείχαν 30 εθελοντές Σπουδαστές και οπλίτες θητείας επ’ ωφελείας του κοινωνικού συνόλου.

Η διαδικασία διεκπεραιώθηκε με πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας του Covid-19.