Επίσκεψη στον ΕΔΛΟ/ΠΒΧ

2018, Ιούλιος 24 - 8:50πμ

Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, 19 Σπουδαστές του ΙΙ Έτους της Σχολής, συνοδεία 1 Αξιωματικού, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στον ΕΔΛΟ/ΠΒΧ, ώστε να ενημερωθούν για την οργάνωση και λειτουργία της μονάδας.