Επίσκεψη στην Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού (ΑΒΥΥ)

2019, Ιούλιος 8 - 12:16μμ

Την Τρίτη 2 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη της ΙΙας Τάξης στην Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού.