Επίσκεψη στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων

2019, Απρίλιος 25 - 9:36πμ

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του IVου έτους της Σχολής στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).