ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΙΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

2019, Σεπτέμβριος 25 - 11:31πμ

Την Δευτέρα 23 Σεπ 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των ΙΙετών σπουδαστών της Σχολής, παρουσία συνοδού αξιωματικού, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, όπου έλαβε χώρα ξενάγηση από τους υπεύθυνους για τα εκθέματά του.